Služby

  • výstavba inženýrských sítí
  • výstavba telekomunikačních sít
  • údržba melioračních toků
  • revitalizace toků
  • údržba rybníků
  • výstavba čistíren odpadních vod CINIS
  • zemní práce v nepřístupném terénu
  • zemní práce ve vodních tocích