Reference

Úprava toku v Dešenicích (4.658.000,- Kč)
Investor: ZVHS Klatovy a obec Dešenice , Velkoborský Ivan tel. 376 312 244

LPB Úhlavy Špičák (3.800.000,- Kč)
Investor: LČR Oblastní správa toků Plzeň, Ing Bubrle, tel. 724 523 955

Vodovod Poleň (6.400.000,- Kč)
Investor: Obec Poleň, pí. Hessová, tel. 725 042 580

Inženýrské sítě Činov (6.248.000,- Kč)
dešťová a splašková kanalizace s přípojkami, ČOV BC100, vodovod s přípojkami, elektrické rozvody, telefonizace, kabelová televize, veřejné osvětlení, plynový řad s přípojkami, komunikace a chodníky

Investor: Sdružení občanů, zastoupených p. Baxou, tel. 376 376 411

Rekonstrukce mlýnského náhonu Plánice (2.100.000,- Kč)
Investor: p. Hrouda František, Plánice , tel. 604 636 938

Oprava vodní nádrže Štěpánovice (1.132.000,- Kč)
Investor: Město Klatovy, Blanka Švojgrová, tel. 376 347 238

Revitalizace nádrže ve Spůli  (1.380.000,- Kč)
Investor: p. Kelner

Rekonstrukce Václavského rybníka (840.000,- Kč)
Investor: LČR, Oblastní správa toků Plzeň, Ing Bubrle, tel. 605 223 955

Malá vodní nádrž Vícenice (1.800.000,- Kč)
Investor: Jan Černý, tel. 607 204 220

Rybník Parkáň – Střeziměř (1.779.000,- Kč)
Investor: Město Klatovy, Blanka Švojgrová, tel. 376 347 238

Revitalizační opatření v povodí Kouby II.  (1.098.000,- Kč)
Investor: ZVHS Plzeň, pracoviště Domažlice, Jan Marval, tel. 777 212 327

Revitalizace Kateřinského potoka III.  (7.151.000,- Kč)
Investor: ZVHS Plzeň, pracoviště Tachov, M.Švarc, tel.374 723 602 (ve výstavbě)

Rekonstrukce systému umělého zasněžování SA Špičák (5.571.000,- Kč)
Investor: Sportservis Špičák s.r.o., p.Kasík 602 140 597

Hotel Ritchmond v Karlových Varech – oddílná kanalizace (1.400.000,- Kč)
Investor: Hotel Ritchmond Karlovy Vary

Štěpánovice – propustky a odvodnění cest (450 000,- Kč)
Investor: Město Klatovy

Všechny stavby jsme realizovali jako hlavní dodavatel bez dalších subdodavatelů.Stavby byly dokončeny v požadované kvalitě a bez závad při předání díla.

Na výstavbě vodohospodářských staveb pracuje 25 stálých zaměstnanců (7 strojníků, 10 řidičů a dělníků, 3 zedníci, 1tesař, 1 instalatér, 1 zámečník a 2 stavební technici).